Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Cạnh Bên Sa Vuông Góc Với Đáy

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc300.Thế tích khối chóp đó bằng

A.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a cạnh bên sa vuông góc với đáy

3a33

B.2a3

C.a3

D.2a33

*

*
*

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật vớiAB=a, BC=a3. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳngSABmột góc30°. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a.

A.V =26a33

B.V=2a33

C.V=3a3

D.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Bb Trần Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Hài Bb Trần

V=3a33

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD), SA=a3. Góc tạo với mặt phẳng (SAB) và (SCD) bằng

A. 300

B. 600

C. 900

D. 450

Cho hình chópS.ABCDcó đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SDtạo với mặt phẳng (SAB)một góc bằng30°. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A.3a3

B. 3a33

C. 6a33

D. 6a318

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. BiếtSC=a7và mặt phẳng (SDC) tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 30° . Tính thể tích khối chóp S.ABCD .

A.3a3

B.a3

C.a33

D.a36

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với góc mặt phẳng đáy, biết SB = a3. Khi đó diện tích mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (SBD) là

Xem thêm:  Altcoin là gì? Altcoin sẽ thay thế Bitcoin trong tương lai?

A.8πa215

B.24πa25

C.8πa25

D.8πa2

Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và cạnh bên SB tạo với đáy một góc45o. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

A.a323

B.a326

C.a33

D.a3

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy một góc60°. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

A.a365

B.a363

C.a364

D.a369

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh cạnh22bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 3Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC cắt cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm M, N, P. Thể tích V của khối cầu ngoại tiếp tứ diện CMNP

A.V=125π6

B.V=32π3

C.V=108π3

D.V=642π3

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

#https://thuthuat.com.vn/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

// lmtri custom // end custom