Một Con Lắc Lò Xo Gồm Viên Bi Nhỏ Và Lò Xo Nhẹ Có Độ Cứng 100N/M

một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1m. mốc thế năng ở vị trí cân bằng. khi viên bi cách vị trí cân bằng 6cm thì động năng của con lắc bằng

a. 0,64J

b. 3,2J

c. 6,4mJ

d. 0,32J

*

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100(N/m), dao động điều hòa với biên độ A = 0,1m . Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6cm thì động năng của con lắc bằng

A.

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100n/m

0,64J

B. 3,2mJ

C. 6,4mJ

D. 0,32J

*

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

A. 0,64 J

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ

D. 0,32 J

Một con lắc lò xo có gồm viên bi nhỏ có độ cứng k=100N/m, dao động điều hòa với biên đọ 0,1m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6cm thì động năng con lắc bằng:

W=(frac{1}{2}).k.A2=0,5.100.0,12=0,5J

Wt=(frac{1}{2}).k.x2=0,5.100.0,062=0,18J

Wđ =0,5-0,18=0,32J

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

Xem thêm:  Cho M Gam Mg Vào Dd Chứa 0.12 Mol Fecl3, Câu Hỏi Cho M Gam Mg Vào Dd Chứa 012 Mol Fecl3

A. 3,2 mJ.

B. 6,4 mJ.

C. 0,64 J.

D. 0,32 J.

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

A. 3,2 mJ

B. 6,4 mJ.

C.

Xem thêm: ” Go Over Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Go Over Trong Tiếng Anh

0,64 J.

D. 0,32 J.

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hoà với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

A. 0,64 J.

B. 0,32 J.

C. 3,2 mJ.

D. 6,4 mJ.

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

A. 0,64 J.

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ.

D. 0,32 J.

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

Xem thêm:  Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân năm học 2020 – 2021-QBB

A. 0,64 J.

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ.

D. 0,32 J.

Một con lắc lò xo gồmvật nhỏ và lò xo nhẹ có độcứng 100 N/m, dao động điềuhòa với biên độ 0,1m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật cách vị trí cân bằng 6cm thì động năng của vật là:

A. 0,32 J.

B. 0,64 J.

C. 3,2 mJ.

D. 6,4mJ.

Một con lắc lò xo gồm vật nặng gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật nặng cách vị trí biên 4 cm thì động năng của con lắc có giá trị

A. 3,2 mJ

B. 0,32 J

C. 4,2 mJ

D. 0,42 J

Đáp án B

Cơ năng của con lắc

*

Khi vật nặng cách biên 4 cm thì li độ x = 6 cm → thế năng tại vị trí này là

*

Bảo toàn cơ năng

*

Một con lắc lò xo gồm vật nặng gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật nặng cách vị trí biên 4 cm thì động năng của con lắc có giá trị

A. 3,2 mJ

B. 0,32 J

C. 4,2 mJ

D. 0,42 J

#https://thuthuat.com.vn/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

// lmtri custom // end custom