Sky Bet 2.9.2 Tải về APK Android

Sky Bet, sponsors of the Football League, bring you the most advanced sports betting app, so you can check your accumulators, singles and the latest in-play odds anywhere.

As a Sky Bet Customer you can enjoy some fantastic features on the app:
• Sky Bet Club: £5 Free Bet from Sky Bet Club every week you place £25 of single or accumulator bets on any sport
• Get the Best Odds Guaranteed: If the starting price is bigger than the price you’ve taken on horse or greyhound racing in the UK or Ireland, we’ll match it
• Bet & Watch: Simply bet the qualifying value with Sky Bet on any UK or Ireland horse race and get to watch it live for free
• My Bets: track all your bets and get bet status, match stats and easily place, track and cash out all your bets all in one place
• In Play Every day, we give you a huge choice of exciting In-Play markets, across almost every sport
• In Play – Stats: After kick off, keep up-to-date with our detailed In-Play match stats fed direct from Sky Sports
• RequestABet™: Launch the app, hit RequestABet™ and combine all your hunches on a match into one perfect bet
• Cash Out: Every second counts. Cash Out quickly and easily in a click on more sports and markets than ever
• The UK’s favourite app: Our quick and easy-to-use sports betting app is the UK’s favourite according App Store Ratings
• Touch ID: Get straight into the action quickly and securely with Touch ID
• Soccer Saturday Price Boost: packs three of the day’s big games into one bet with supercharged odds
• Free Bets: Each month, we give away £5m of free bets – don’t miss your share of £60m every year
• Price Boosts: Boosted odds, bigger returns – Win extra with boosted odds on over 250 markets every week – just look for the Price Boost symbol
• Responsible Gambling: We’re responsible members of Senet Group that promotes sensible, socially responsible gambling
• Customer Service: We’re here to help and support 24/7 by phone, chat, email or social media – whatever suits you

When the fun stops–stop!
This is a real money gambling app. Please gamble responsibly and only bet what you can afford. Sky Betting and Gaming are committed to responsible gambling. For gambling addiction help and support, please contact Gamble Aware at 0808 8020 133 or visit https://www.begambleaware.org/.

Customers in the United Kingdom: Sky Bet is licensed and regulated by the Gambling Commission (licence number 38718). All other customers: Sky Bet is licensed and regulated by Alderney Gambling Control Commission

The Sky Bet app is brought to you by Bonne Terre Limited, an Alderney registered company wholly owned by The Stars Group Inc. and licensed by the UK Gambling Commission and Alderney Gambling Control Commission. Sky Bet is a trading name of Bonne Terre Limited and part of the Sky Betting and Gaming group. The Sky trademarks used in the app are owned by the Sky UK Limited and its affiliated companies and are used under license. To place a bet with Sky Bet you will have to register an account with Bonne Terre Limited. You must be over 18 years of age to register with Sky Bet. Customers located outside of the UK or Ireland will be prohibited from using this app.

Please Note: Google is in no way linked or associated with this or any other competition / content run in this app.
Sky Bet, nhà tài trợ của Liên đoàn bóng đá, mang đến cho bạn ứng dụng cá cược thể thao tiên tiến nhất, để bạn có thể kiểm tra người tích lũy, người độc thân và tỷ lệ cược mới nhất ở bất cứ đâu.

Là khách hàng của Sky Bet, bạn có thể tận hưởng một số tính năng tuyệt vời trên ứng dụng:
• Câu lạc bộ Sky Bet: Đặt cược miễn phí £ 5 từ Câu lạc bộ Sky Bet mỗi tuần bạn đặt £ 25 tiền cược đơn hoặc tích lũy cho bất kỳ môn thể thao nào
• Đảm bảo tỷ lệ cược tốt nhất: Nếu giá khởi điểm lớn hơn giá bạn đã đưa ra khi đua ngựa hoặc chó săn thỏ ở Anh hoặc Ireland, chúng tôi sẽ khớp với nó
• Đặt cược & Xem: Đơn giản chỉ cần đặt cược giá trị đủ điều kiện với Sky Bet trên bất kỳ cuộc đua ngựa nào của Vương quốc Anh hoặc Ireland và được xem trực tiếp miễn phí
• Cược của tôi: theo dõi tất cả các cược của bạn và nhận trạng thái đặt cược, thống kê trận đấu và dễ dàng đặt, theo dõi và rút tiền tất cả các cược của bạn ở một nơi
• Chơi mỗi ngày, chúng tôi cung cấp cho bạn một sự lựa chọn lớn về thị trường trong trò chơi thú vị, trên hầu hết mọi môn thể thao
• Đang chơi – Số liệu thống kê: Sau khi khởi động, hãy cập nhật thông tin về các số liệu thống kê trận đấu trong trận chi tiết của chúng tôi được cung cấp trực tiếp từ Sky Sports
• RequestABet ™: Khởi chạy ứng dụng, nhấn RequestABet ™ và kết hợp tất cả các linh cảm của bạn vào một trận đấu thành một cược hoàn hảo
• Rút tiền: Mỗi giây đều có giá trị. Rút tiền nhanh chóng và dễ dàng trong một cú nhấp chuột vào nhiều môn thể thao và thị trường hơn bao giờ hết
• Ứng dụng yêu thích của Vương quốc Anh: Ứng dụng cá cược thể thao nhanh chóng và dễ sử dụng của chúng tôi là ứng dụng yêu thích của Vương quốc Anh theo Xếp hạng của App Store
• Touch ID: Bắt đầu hành động nhanh chóng và an toàn với Touch ID
• Tăng giá thứ bảy bóng đá: gói ba trong số các trò chơi lớn trong ngày vào một ván cược với tỷ lệ cược tăng áp
• Cược miễn phí: Mỗi tháng, chúng tôi tặng 5 triệu bảng tiền cược miễn phí – đừng bỏ lỡ 60 triệu bảng của bạn mỗi năm
• Tăng giá: Tỷ lệ cược tăng, lợi nhuận lớn hơn – Kiếm thêm tiền với tỷ lệ tăng trên 250 thị trường mỗi tuần – chỉ cần tìm biểu tượng Giá tăng
• Đánh bạc có trách nhiệm: Chúng tôi là thành viên có trách nhiệm của Tập đoàn Senet nhằm thúc đẩy đánh bạc hợp lý, có trách nhiệm với xã hội
• Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi ở đây để giúp đỡ và hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, trò chuyện, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội – bất cứ điều gì phù hợp với bạn

Khi cuộc vui dừng lại, hãy dừng lại!
Đây là một ứng dụng đánh bạc bằng tiền thật. Vui lòng đánh bạc có trách nhiệm và chỉ đặt cược những gì bạn có thể đủ khả năng. Sky B cược và Gaming cam kết đánh bạc có trách nhiệm. Để được trợ giúp và hỗ trợ nghiện cờ bạc, vui lòng liên hệ với Gamble Aware theo số 0808 8020 133 hoặc truy cập https://www.begambleaware.org/.

Khách hàng tại Vương quốc Anh: Sky Bet được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban cờ bạc (số giấy phép 38718). Tất cả các khách hàng khác: Sky Bet được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban kiểm soát cờ bạc Alderney

Ứng dụng Sky Bet được Bonne Terre Limited, một công ty đã đăng ký Alderney hoàn toàn thuộc sở hữu của The Stars Group Inc. và được cấp phép bởi Ủy ban cờ bạc và Ủy ban kiểm soát cờ bạc Alderney của Anh. Sky Bet là tên giao dịch của Bonne Terre Limited và một phần của tập đoàn cá cược và trò chơi Sky. Các nhãn hiệu Sky được sử dụng trong ứng dụng thuộc sở hữu của Sky UK Limited và các công ty liên kết của nó và được sử dụng theo giấy phép. Để đặt cược với Sky Bet, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản với Bonne Terre Limited. Bạn phải trên 18 tuổi để đăng ký với Sky Bet. Khách hàng ở bên ngoài Vương quốc Anh hoặc Ireland sẽ bị cấm sử dụng ứng dụng này.

Xin lưu ý: Google không có cách nào được liên kết hoặc liên kết với điều này hoặc bất kỳ đối thủ / nội dung nào khác chạy trong ứng dụng này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

// lmtri custom // end custom